Arbeidsopphold i Litauen vinter/vår 2024 - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Arbeidsopphold i Litauen vinter/vår 2024

Bli kjent med kunst – og kulturlivet i Litauen!
litauen 2
Antaliepte, Litauen.

NOPA lyser ut ny mulighet for residensopphold i Antaliepte, Litauen. Det blir rundt 20 personer som velges ut til å delta i prosjektet.

Oppholdet kan vare i om lag 10 dager – og søkeren velger selv når hen vil reise, men oppholdet må gjennomføres før utgangen av april 2024.

Prosjektet vil gi gode muligheter til å bli kjent med litauiske musikere, og kunst – og kulturlivet i Litauen.

NOPA har hatt 11 deltagere i Litauen tidligere i prosjektet og har fått svært gode tilbakemeldinger fra disse.

Første søknadsfrist er 5. november 2023.

Dette foregår under oppholdet
I tillegg til gode fasiliteter for øving, innspilling, rom for komponering/tekstforfatting etc – vil det også være mulig med samspill og interaksjon med litauiske kulturaktører. Deltakerne må også presentere noe av sitt musikalske/profesjonelle virke overfor deltakere fra Litauen, lokalbefolkning og andre interesserte.

Oppholdet kan passe veldig bra for band/grupper som har lyst til å lage/øve inn nytt materiale.

Honorar
Reise/opphold (inkl. mat) dekkes. I tillegg vil hver deltaker få utbetalt om lag 700 kr i stipend per dag.

Bakgrunn for prosjektet
NOPA er partner i EØS-prosjektet Kamariškės manor – the central cultural space of Zarasai region based on history, creation, innovations and cooperation. Den litauiske organisasjonen VIEŠOJI ĮSTAIGA “INOVATORIŲ SLĖNIS” er prosjektleder.

Prosjektet er lokalisert i Antaliepte i Zarasai regionen nordøst i Litauen, om lag to timer kjøring fra Vilnius. NOPA-medlemmer og tilknyttede vil i løpet av prosjektet bli invitert til arbeidsopphold og workshoper i området.

Kontakt
Kontaktperson for spørsmål om prosjektet er Åsmund Prytz som kan kontaktes på mail eller telefon: 971 84 013

Webside for “Innovator´s valley”: https://inovatoriuslenis.lt/en/main/