Prosjektdeltagelse i Litauen høsten 2023 - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Prosjektdeltagelse i Litauen høsten 2023

Oppholdet kan også passe bra for band som ønsker å lage/øve inn nytt materiale.
litauen 2
Antaliepte, Litauen.

NOPA lyser ut muligheten for omlag åtte personer som skal ha et residensopphold i Antaliepte, Litauen.

Fire av disse skal reise i perioden 8. – 17. september og fire skal reise i perioden 6. – 15. oktober.

I de samme periodene vil det også være åtte musikere fra Litauen til stede i Antaliepte. Prosjektet vil gi gode muligheter til å bli kjent med litauiske musikere, og kunst – og kulturlivet i Litauen.

NOPA har hatt tre deltagere i Litauen tidligere i prosjektet og har fått svært gode tilbakemeldinger fra disse.

Søknadsfrist er 29. august.

Dette foregår under oppholdet
I tillegg til gode fasiliteter for øving, innspilling, rom for komponering/tekstforfatting etc – vil det også være mulig med samspill og interaksjon med de litauiske deltakerne. Deltakerne må forvente og også presentere noe av sitt musikalske virke overfor deltakerne fra Litauen, og kanskje også lokalbefolkning og andre interesserte.

Dette oppholdet kan eksempelvis passe veldig bra for band/grupper som har lyst til å lage/øve inn nytt materiale mm.

Honorar
Reise/opphold (inkl. mat) dekkes. I tillegg vil hver deltaker få utbetalt om lag 700 kr i stipend per dag.

Bakgrunn for prosjektet
NOPA er partner i EØS-prosjektet Kamariškės manor – the central cultural space of Zarasai region based on history, creation, innovations and cooperation. Den litauiske organisasjonen VIEŠOJI ĮSTAIGA “INOVATORIŲ SLĖNIS” er prosjektleder.

Prosjektet er lokalisert i Antaliepte i Zarasai regionen nordøst i Litauen, om lag to timer kjøring fra Vilnius. NOPA-medlemmer og tilknyttede vil i løpet av prosjektet bli invitert til arbeidsopphold og workshoper i området.

Kontakt
Kontaktperson for spørsmål om prosjektet er Åsmund Prytz som kan kontaktes på mail eller telefon: 971 84 013

Webside for “Innovator´s valley”: https://inovatoriuslenis.lt/en/main/