NOPAs høringssvar på midlertidig kompensasjonsordning - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

NOPAs høringssvar på midlertidig kompensasjonsordning

NOPA ber om egen ordning i sitt høringssvar.
Stortinget foto Stortinget
Foto: © Stortinget

Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning omfatter ikke de som skriver musikk og sangtekst. I 2021 etablerte departementet en egen ordning for TONO- og Gramo-vederlag for fremføringsåret 2020.

NOPA ber nå om at en tilsvarende ordning kommer på plass for fremføringsårene 2021 og 2022.

Vi ser at en liten gruppe opphavere ikke har fått noen form for kompensasjon ennå, det er de som har sin inntekt fra såkalte store rettigheter. Med store rettigheter menes musikk til forestillinger – oftest på teater – der musikken er en svært viktig del av handlingen. Det dreier seg om musikaler, opera og ballett.

Store rettigheter går utenom TONO-systemet, og er ennå ikke kompensert på noen måte. Dramatikerne, som var i samme situasjon, fikk en egen ordning i fjor.

NOPA oppfordrer Kulturdepartementet til å etablere en kompensasjonsordning for denne gruppen komponister.

NOPA oppfordrer Kulturdepartementet til å øke kompensasjonsgraden i alle ordninger til kulturlivet.
 
NOPA ber Kulturdepartementet om å spesifikt instruere Norsk kulturfond og Kulturrådet om hvordan ekstratildelinger til etablerte ordninger i forbindelse med «koronapakker» skal tildeles. Ekstratildelinger bør gå til kunstnergruppene som er hardt rammet av koronakrisen.

Du kan lese hele NOPAs høringsinnspill her.