Ole Henrik Antonsen er NOPAs nye styreleder - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Ole Henrik Antonsen er NOPAs nye styreleder

Ble valgt på digital generalforsamling 25. mai.
Ole Henrik mindre Foto Marthe Vee kopi

NOPA har seks års virketid i styreverv, og det var derfor valgkomiteens oppgave å finne ny leder i år, i tillegg til nye styremedlemmer.

– Jeg er veldig stolt over å bli vist denne tilliten, samtidig som jeg må si det er med en viss ærefrykt jeg går til jobben. Vi står midt i en krise som mer eller mindre hele Norge er rammet av, ikke minst musikkbransjen. Jeg er veldig bekymret for de tapene som skjer akkurat nå, men som ikke bokføres før neste år, sier Antonsen og legger til:

– Mange har sin hovedsesong i sommermånedene. Festivaler, spel og store konserter skulle faktureres av TONO i høst, og utbetales som vederlag til våre medlemmer neste år. Dette blir det ikke noe av nå, og jeg kan ikke se at noen av kompensasjonsordningene vi har sett så langt vil fange opp dette.

Erfaring fra styret

Antonsen har vært 1. nestleder i NOPA det siste året, og har tre års erfaring fra NOPAs styrearbeid. Han er låtskriver og produsent, og har vært tilknyttet studioene NewClear Sound og Waterfall. Han har skrevet for Jan Werner, Maria Arredondo, Tone Damli, Shayne Ward, Jamie Scott, Mel C, Teddy Geiger, Gary Louris. I tillegg er han redaktør i Musikkpraksis og lager podkasten «Bak spakene».

– Hva er de viktigste sakene for NOPA i tiden fremover?

– På kort sikt er koronakrisen altoverskyggende. Det meste vil dreie seg om at også opphavere må bli ivaretatt gjennom krisen, og å komme oss helskinnet igjennom. Når omstendighetene etter hvert tillater å jobbe med andre ting, er jeg veldig opptatt av at vi må få opp norskandelen i strømming og kringkasting. I Norge spiller vi mindre av vår egen musikk enn alle andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Et stort paradoks når det går bedre enn noen gang i utlandet.

– En annet moment er å øke verdien av musikk. Et viktig skritt i riktig retning vil være å få implementert EUs opphavsrettdirektiv, som de nordiske EU-landene nå er i gang med. De må være ferdig i 2021, og snart kan ikke Kulturdepartementet lenger toe sine hender og bruke unnskyldningen – «vi skal se hva de andre gjør først».

– Før det «smalt» i mars hadde vi akkurat satt sammen og vedtatt NOPAs politiske program. Vi var i gang med å ha møter med de politiske partienes programkomiteer, for å fremme våre synspunkter på en rekke områder. Jeg håper det lar seg gjøre å komme i gang med dette arbeidet igjen snart.

– Hvilke ambisjoner har du for NOPA?

– Jeg har som mål at NOPA skal fortsette å være en organisasjon der man føler samhold og fellesskap, og at enda flere blir inkludert i dette. Jo mer jeg tenker på det, jo mer tenker jeg at dette er noe av det viktigste: å skrive tekst og musikk er til tider et ganske ensomt yrke. Det er ikke vinlotteri på fredager eller lønningspils i våre rekker, så det å føle tilhørighet til «sin flokk» har i alle fall for meg vært veldig viktig. Jeg synes NOPA har blitt stadig bedre på fellesskap gjennom mine år som medlem. Det er det mange som skal dele æren for, og en personlig ambisjon er at også jeg en dag blir husket for å ha bidratt til dette.

– Hva tenker du om rekruttering til NOPA?

– Vi får omlag 70–100 nye medlemmer hvert år. Det er særdeles hyggelig, samtidig som det er mye. Da jeg ble medlem for snart 20 år siden tror jeg det totale medlemstallet var rundt 400. På en generalforsamling for noen år siden ble det stilt spørsmål om hva styrets strategi rundt dette var. Jeg synes det blir et feil spørsmål å stille. Jeg tenker at om NOPA skal være relevant som organisasjon for komponister, tekstforfattere og låtskrivere, så må vi ha med de som skriver vår tids popmusikk. Og vi har en del «hull» i medlemsmassen i så måte, særlig i sjangere som hip hop og R&B. Det må vi ta tak i.

Nytt styre

NOPAs styre fikk også to nye faste medlemmer, Samsaya Sampda Sharma og Kjetil Bjerkestrand. På varaplass ble Anette Gilje valgt inn som ny representant.

NOPAs nye styre består av: Ole Henrik Antonsen (styreleder), Kate Havnevik, Karoline Krüger, Tove Bøygard, Torgny Amdam, Samsaya Sampda Sharma og Kjetil Bjerkestrand. Varamedlemmer er Anneli Drecker, Eirik Myhr, Lage Thune Myrberget, Anette Gilje, Aggie Peterson, Tom Roger Aadland og Trygve Skaug.