Nytt forbrukernettsted mot piratkopiering lanseres - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

Nytt forbrukernettsted mot piratkopiering lanseres

Nå trapper norske myndigheter opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Et norsk myndighetsnettverk er opprettet, og 12. mars lanseres et nettsted som skal bli et nytt verktøy i kampen mot piratkopiene.
_NFX0908

velgekte.no er verktøye som lanserers. Piratkopiering er blitt et så alvorlig problem at EUROPOL løfter temaet opp på listen over Europas største kriminalitetstrusler, på linje med narkotika, hvitvasking og våpenhandel. Norge er også berørt, og alle typer varer piratkopieres. Dagens næringsliv har mer om saken.

_NFX0908