Nye tillitsvalgte i NOPA - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Nye tillitsvalgte i NOPA

Disse ble valgt inn på NOPAs generalforsamling.
Design uten navn

NOPAs generalforsamling ble avholdt digitalt 25. mai og strømmet direkte fra Sentralen. Flere nye representanter ble valgt inn til NOPAs verv.

Valgkomiteen besto i år av Åshild Watne (leder), Elin Furubotn, Kristoffer Chaka Bwanausi Tømmerbakke, Lars Bremnes (vara) og Kristin Skaare (vara). Komiteen har i sitt arbeid lagt vekt på kontinuitet, fornyelse og mangfold både med tanke på sjanger, geografi, alder, bakgrunn og kjønn.

Alders-spennet er fra 24 til 73 år. Alle tiårene fra 1940-tallet til 1990-tallet er godt representert med en overvekt på de som er født på 1980-tallet, dvs. mellom 30 og 40 år. Alle landsdeler er representert, ni av 11 fylker, med en overvekt på hovedstadsområdet. Kjønnsfordelingen er 50/50: 16 menn og 16 kvinner.

Se oversikten over de nye tillitsvalgte her. De som ble valgt inn i nytt verv eller gjenvalgt er merket i fet skrift.

NOPAs styre (2 år)

Styreleder:

Ole Henrik Antonsen (CA)

 

Styremedlemmer:

Kate Havnevik (CA)

Torgny Amdam (CA)

Samsaya Sampda Sharma (CA)

Kjetil Bjerkestrand (C)

Karoline Krüger (CA)

Tove Bøygard (CA)

 

Varamedlemmer

Anneli Drecker (CA)

Lage Thune Myrberget (CA)

Anette Gilje (CA)

Aggie E Peterson (CA)

Eirik Myhr (CA)

Tom Roger Aadland (CA)

Trygve Skaug (CA)

Desisorer (1 år)

Natalie Sandtorv (CA)

Jan L. Jacobsen (CA)

Valgkomiteen (2 år)

Medlemmer

Kristin Skaare (C)

Kristoffer Chaka Bwanausi Tømmerbakke (CA)

 

Varamedlemmer

Harpreet Bansal (C)

Lars Bremnes (CA)

Sakkyndig råd (2 år)

Medlemmer

Sandra Kolstad (CA)

Dagfinn Nordbø (A)

Margaret Berger (CA)

Jørun Bøgeberg (CA)

 

Varamedlemmer:

Elisabeth Aanje (A)

Ronny Wikmark (CA)

Ellen Andrea Wang (CA)

Mats Lie Skåre (CA)

Haley Shea (CA)

Bent Ivar Depui Tversland (CA)

Komiteen for Statens kunstnerstipend (2 år)

Medlemmer:

Ole Vik (C)

Marte Eberson (CA)

Ida Jenshus (CA)

Hans Fredrik Jacobsen (CA)

Anniken Paulsen (C)                                       

 

Varamedlemmer:

Lasse Lokøy (CA)

Kristin Minde Kråkenes (CA)

Patrick Bottolfsen (CA)

Pål Andreas Frøiland (A)

Ann Kristin Andersson (CA)

Tekstforfatterfondet (4 år)

Medlem:

Shaun Bartlett (CA)

Lise Knudsen (CA)

 

Varamedlemmer:

Frida Ånnevik (CA)

Torgeir Rebolledo Pedersen (A)

Komponistenes vederlagsfond (4 år)

Medlem:

Benedicte Elisabeth Torget (CA)

Karl Seglem (C)

 

Varamedlemmer:

Javid Afsari Rad (C)

Hanne Kolstø (CA)

Stiftelsen Cantus (4 år)

Styremedlem:

Bendik Kajander (CA)  

Styreleder: Trond Trudvang (CA)

Styremedlem: Kristin Sevaldsen (CA)