Nye nestledere i NOPA - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Nye nestledere i NOPA

Kate Havnevik er gjenvalgt som 1. nestleder og Samsaya Sampda Sharma er ny 2. nestleder.
Horisontalt Kate og Samsaya
Kate Havnevik og Samsaya Sampda Sharma er valgt som NOPAs nye nestledere fra juni 2021. Foto: Anne Valeur.

Hvert år velger NOPAs styre to nestledere. Styret velger første og annen nestleder blant sine medlemmer. Første nestleder skal være tekstforfatter dersom styrelederen er komponist og omvendt. På styremøtet 25. juni ble Kate Havnevik gjenvalgt som 1. nestleder og Samsaya Sampda Sharma ble ny 2. nestleder.

Havnevik har vært styremedlem i NOPA de tre siste årene og nestleder i to av dem. Hun har et spesielt ansvar for musikk til film og audiovisuelle produksjoner. Sharma har ett år bak seg som styremedlem i NOPA og er ny som nestleder. Hun har hovedansvar for NOPAs mangfoldspolitikk.

Sammen ned NOPAs styreleder utgjør nestlederne NOPAs styreutvalg. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke-prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker for styret.

Les mer om NOPAs styre her: https://nopa.no/styret/