Nye kriterier i Det Norske Komponistfond – søk! - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Nye kriterier i Det Norske Komponistfond – søk!

For mange låtskrivere og komponister innen populærmusikken har Det norske komponistfond virket fjernt og utilgjengelig. Men etter at NOPAs generalforsamling i fjor sendte et tydelig signal, er vilkårene for tilskudd endret!
Bilde med Ole H
Foto: Anne Valeur

Det Norske komponistfond ble etablert samtidig med Norsk Kulturfond og Kulturrådet på midten av 60-tallet. Det har som formål å fremme norsk skapende tonekunst og finansieres gjennom en lovfestet avgift på 2% av TONO-inntektene til alle opphavere.

Fondet har av mange blitt oppfattet som en ordning som ikke treffer populærfeltet. Historisk har det vært ganske rigide regler, blant annet var det kun bestillingsverk som ble støttet: søker måtte være oppdragsgiver eller «bestiller». I noen sjangere er slike helt vanlige, i andre – deriblant i populærkategorien – er det ganske så fjernt.

NOPAs styre har lenge påpekt for fondets ledelse og styre at slike strukturelle hindringer virker urettferdig når Det norske komponistfond er finansiert gjennom avgift for alle opphavere. Likevel har vi sett få tegn til endring, og saken ble derfor tatt opp i NOPAs generalforsamling i fjor. Spørsmålet vi stilte oss var:

Er vi tjent med et fond som oppleves lite relevant for svært mange av våre medlemmer, når det samtidig finansieres av en avgift alle må være med å betale?

Ingen ønsker egentlig å legge ned fondet, men vår generalforsamling vedtok at vi skal følge utviklingen nøye gjennom inneværende styreperiode i Det norske komponistfond. NOPA sendte et tydelig signal om at vi forventer endring. I motsatt fall kan vi i 2026 komme til å vedta å jobbe for avvikling av fondet gjennom lovendring.

Den gledelige nyheten er at styret i Det norske komponistfond har respondert positivt! Det er nå gjort omfattende endringer, hvorav det viktigste er at du nå kan søke også om honorar til å komponere musikk som skal utgis – ikke bare fremføres.

Dette betyr at Det norske komponistfond nå også i praksis er åpent for alle!

Har du et prosjekt du jobber med? Sjekk ut videoene fondet har lagt ut med historier om låtskrivere og produsenter som har fått tilskudd, for å synliggjøre at fondet er for alle sjangere.

Les kriterier på musikkfondene.no og søk før fristen 2. mars!