Nye søknadsfrister for prosjekttilskudd og såkornmidler - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Nye søknadsfrister for prosjekttilskudd og såkornmidler

Nå har ordningene søknadsfrist 15. mars og 15. oktober.
Søknadsfrister nye

NOPA har justert søknadsfristene for de to største tilskuddsordningene våre. Vi har nå innført én søknadsfrist hvert semester, og begge ordningene har samme frist.

  • 15. mars kl 24:00
  • 15. oktober kl 24.00

Hva er forskjellen på NOPAs såkornmidler og prosjekttilskudd?

NOPAs såkornmidler er for personlige musikalske prosjekter som dreier seg om å skrive ny musikk og nye sangtekster, bearbeiding eller arrangering, og arbeid med noter. Såkornmidler gir NOPAs medlemmer muligheten til å få økonomiske tilskudd til å kunne sette av tid til egne prosjekter og kommende utgivelser.

NOPAs prosjekttilskudd gjelder kun prosjekter og arrangementer som på et eller annet vis dreier seg om formidling av opphavsvirksomhet. Her kan det søkes om tilskudd til eksempelvis å arrangere låtskriververksted, masterclass, kurs, og formidling av musikkunnskap gjennom podcast eller bok. Aktiviteten det søkes om må komme opphavere som gruppe og populærmusikk direkte til gode.

Les retningslinjene til såkornmidler og prosjekttilskudd før du søker.

Hvorfor har vi redusert antall søknadsfrister?

Å samle alle søkerne til de to tilskuddsordningene til midten av hvert semester, gir oss et bedre handlingsrom til å kunne bevilge mer midler i hver runde. Søkerne beholder fleksibilitet ved å kunne søke på ordningene to ganger hvert år, mens NOPA begrenser sine administrative utgifter. Vi håper at det oppleves oversiktlig at begge ordningene har samme søknadsfrist.