Ny utgave av Argumentasjonsguiden - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

Ny utgave av Argumentasjonsguiden

I samarbeid med Balansekunst ønsker NOPA å senke terskelen for at flere blir med i debatten om likestilling og mangfold i kulturlivet.
argumentasjonsguide-cover
Illustrasjon av Julie Aida

I diskusjoner om likestilling og mangfold møter man stadig vekk på påstander og motforestillinger man gjerne vil utfordre og besvare. Ofte er meningsutvekslinge­ne velmenende, andre ganger kan de kreve litt mer.

NOPA har sammen med Balansekunst vært med å skrive en ny utgave av Argumentasjonsguiden våren 2020. Ved å vise til fakta og forskning kan diskusjon og meningsbryting bli gode verktøy for å skape endring.

 

Et oppgjør med egne fordommer

Styremedlem Samsaya Sampda Sharma og Trine Mjølhus Jacobsen, medlemsansvarlig i NOPA, var med å utarbeide håndboka.

«Det var veldig lærerikt å være med å utvikle en håndbok fra a til å. Det at vi fire i prosjektgruppa måtte komme opp med både innvendigene mot mangfold og likestilling, og samtidig presentere faglig fundamenterte argumenter for, gjorde jo at vi måtte ta frem noen av våre egne fordommer også», sier Trine.

«Derfor var det herlig å være i en prosess der vi sammen fant gode svar på påstander vi alle sammen har hørt både i musikkbransjen og på andre felt. Jeg tror vi alle kan føle oss usikre på hvilke argumenter som er riktige og mest slagkraftige å bruke rundt spørsmål vi engasjerer oss i, og da er dette heftet gull verdt å ta en titt i».

 

Bli med i diskusjonen!

Den nye Argumentasjonsguiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene. Guiden inneholder i tillegg tips til debatteknikk og øvelser som lærer deg å gjenkjenne hersketeknikker. Du vil også finne en oversikt som gir et bilde av hvordan norsk kulturliv ser ut i dag, og en forklarende ordliste til slutt.

Målet med Argumentasjonsguiden er å gjøre debatten mer tilgjengelig, samtidig som vi synliggjør motstanden mot likestilling og mangfold som fremdeles finnes.

Henvend deg til NOPA på epost dersom du ønsker et fysisk eksemplar av håndboka.

 

Last ned argumentasjonsguiden her