Ny kunnskap for tillitsvalgte - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Ny kunnskap for tillitsvalgte

Velkommen til seminar for tillitsvalgte! NOPA inviterer alle som sitter i styrer, råd, utvalg og juryer for å lære og dele erfaringer.
Tillitsvalgtseminar
Foto: Marthe Vee

Tid og sted
Tillitsvalgtseminaret arrangeres mandag 16. januar kl. 10.00 – 16.00, i forkant av NOPA-seminaret. De som har lang reisevei kan få hotellopphold allerede fra søndag 15. januar. NOPA dekker rimelig reise.

Meld deg på tillitsvalgtseminar / NOPA-seminar

Hva står på programmet? 
På tillitsvalgtseminaret får du ny kunnskap og mulighet til å dele erfaringer og gi innspill til NOPAs arbeid.

NOPA har en stor gjeng med medlemmer som er engasjert i arbeid for foreningen. I 85 år har foreningen vært drevet av aktive medlemmer som har brukt verdifull tid på å arbeide for fellesskapets interesser. Det har satt sitt særpreg på foreningen. Man finner NOPA-medlemmer i mer enn 130 verv i norsk musikkbransje. Derfor ønsker vi å samle så mange som mulig av disse medlemmene for å lære av hverandres erfaringer. Programmet vil bygge på dette.

Bli litt lenger og få med deg NOPA-seminaret!
Etter tillitsvalgtseminaret er det middag for alle deltagere. Etter middagen begynner NOPA-seminaret. De som deltar på tillitsvalgtseminar inviteres til å delta på NOPA-seminaret uten å betale deltakeravgift. Meld deg på til dette i lenken lenger oppe i saken. Det er selvfølgelig mulig å kun delta på tillitsvalgtseminaret.

Sjekk om du er tillitsvalgt
Både de som er faste medlemmer og varamedlemmer i de ulike vervene er hjertelig velkommen. Lurer du på om du er tillitsvalgt? Se oversikt her: https://nopa.no/andre-tillitsvalgte/oversikt-over-tillitsvalgte/