Norsk musikk i internasjonale markeder

Bidra til en stor spørreundersøkelse om musikkbransjen.

NOPA ønsker mer kunnskap og forskning rundt opphaveres økonomi og muligheter for inntjening. Derfor velger vi å spre en ny spørreundersøkelse som handler om konkurransemuligheter for norsk musikk i utlandet.

Det er Universitetet i Oslo som står bak prosjektet, og de skal blant annet se på: Hvordan former strømmetjenester og nye medier konkurransemulighetene for norsk musikk? Hvordan endres arbeidet til norske bransjeaktører i en musikkindustri som stadig blir mer global?

Vi ber våre medlemmer om å svare på undersøkelsen, som tar rundt 10–15 minutter.

– For NOPA er det utrolig viktig å ha dokumenterte fakta når vi hver dag er ute og argumenterer for komponister og tekstforfatteres sak. Vi håper derfor at våre medlemmer vil svare på spørsmålene, slik at studien blir så god som mulig. Det være til stor hjelp for vårt fremtidige arbeid, sier Ole Henrik Antonsen, 2. nestleder i NOPA.

Delta her

Ved å delta bidrar du til å dokumentere hvordan musikkbransjen er i endring, og til å forstå gledene, frustrasjonene og utbyttet av å jobbe med norsk musikk i internasjonale markeder. Resultater vil bli gjort kjent i etterkant.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen