Nordisk sangskriveruke - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Nordisk sangskriveruke

Vil du delta på Nordisk sangskriveruke på Bornholm 31.05. – 06.06?

_NFX3064

Det er satt av tre plasser til NOPA-medlemmer. NOPAs danske søsterorganisasjon DPA inviterer til nordisk sangskriveruke på Bornholm. Formålet med uken er samarbeid, inspirasjon og utveksling av erfaringer mellom nordiske kolleger. Det blir mulighet for å spille inn demo, og uken avsluttes med konsert og fremføring av de nye sangene.

Krav til deltakerne:

  • Skal være utøvende artister
  • Har erfaring med å skrive på eget spåk/skandinavisk
  • Ha gitt ut minimum et album med eget materiale
  • Gjerne ha erfaring med co-writing
  • Kunne delta hele uken uten avbrytelse

NOPA dekker:
Deltakeravgiften som inkluderer (felles busstransport fra København – Bornholm), opphold og mat på Bornholm.

Den enkelte deltaker må dekke reisen til/fra København.

Elektronisk søknad sendes snarest og innen 17. april her 

Opps, fant ikke skjemaet.


Sakkyndig råd foretar utvelgelsen.