NOPAs styreleder får internasjonalt verv - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

NOPAs styreleder får internasjonalt verv

Ole Henrik Antonsen er valgt inn i ECSAs styre som styreleder for APCOE-komiteen.
Ole Henrik sommer forside
Foto: Anne Valeur

ECSA – European Composer- and Songwriter Alliance – er et nettverk bestående av 59 komponistforeninger i 27 land. Alliansen arbeider for å ivareta interessene til mer enn 30 000 komponister i hele Europa.

ECSA er organisert i tre pilarer: APCOE (populærkomponister), ECF (komponister av kunst- og samtidsmusikk) og FFACE (film- og AV-komponister). Hver av disse komiteene velger en styreleder samt første og andre nestleder. Disse ni personene utgjør så ECSAs styre, som velger en president og to visepresidenter.

Ole Henrik Antonsen ble valgt som styreleder i APCOE og overtar med det stafettpinnen fra mangeårig president i ECSA, Alfons Karabuda. Helienne Lindvall (Ivor´s Accademy, Storbritannia) og Aafke Romeijn (BAM!, Nederland) ble valgt til henholdsvis første og andre nestleder.

Les om hele det nye styret på ECSA sine nettsider.

Skal jobbe for komponister og låtskrivere

I APCOEs valgprosess holdt Ole Henrik innlegg, der han trakk frem oppgaver og han mener ECSA bør prioritere fremover, og som han selv vil jobbe for i ECSAs styre. Blant disse var økonomien i strømmetjenestene, begrense «buy outs» og større mangfold.

– Mange av utfordringene vi står ovenfor i dag, lar seg ikke løse på nasjonalt nivå. For selv om åndsverkloven nå slår fast at opphavere har rett til rimelig vederlag, endrer ikke nødvendigvis Facebook, YouTube eller Spotify praksis av den grunn. Derfor er ECSA viktig. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i APCOE og ECSAs styre, med mange dyktige og inspirerende kollegaer fra hele Europa, sier Antonsen.

Ny president
Det nye ECSA-styret valgte Helienne Lindvall til ny president, med Zahra Mani (Østerrike) fra ECF og Jesper Hansen (Danmark) fra FFACE som visepresidenter.