NOPAs stipender er delt ut - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

NOPAs stipender er delt ut

74 personer søkte om ca 2,3 millioner i arbeids- og reisetilskudd fra NOPA i september 2015. Kr 660.000 ble fordelt på 29 søkere.

nopa_ny_profil

Klikk her for å gå rett til listen over tildelinger

Konkurransen om tilskuddsmidlene er stor, og utvelgelsesprosessen skjer etter at rådet har vurdert alle kandidatene og søknadene i plenum.

For å sikre lik og rettferdig behandling av alle søknader har de laget noen uformelle retningslinjer for hvordan rådet jobber og hva de legger til grunn når de vurderer søknader:

  • En faglig vurdering av søknaden og planer for bruk av tilskuddet legges til grunn for alle innstilinger.
  • For å sikre en rettferdig behandling av alle kandidater vurderes de utelukkende på bakgrunn av søknad med vedlegg, altså vektlegges ikke komitémedlemmenes eventuelle kjennskap til de ulike kandidatenes arbeid.
  • Sakkyndig råd etterstreber god sjangerspredning, geografisk spredning, aldersspredning og kjønnsbalanse i tildelingene.
  • Kandidater som nylig har mottatt tilskudd vil vanligvis nedprioriteres til fordel for kandidater som ikke har blitt tildelt tilskudd nylig. Dette fordi det er begrenset med tilskuddsmidler og mange gode kandidater, rådet ønsker dessuten at så mange som mulig skal kunne nyte godt av ordningen.
  • Søknad om støtte til prosjekter som allerede er gjennomført blir ikke støttet.
  • Søkere som har vært medlem i NOPA mindre enn et år blir ikke vurdert.

Komiteens medlemmer er komponister og forfattere av tekst til musikk. De fire rådsmedlemmene representer forskjellige utrykk og sjanger, til sammen har de en bred musikkfaglig kompetanse. For å gjøre en god jobb som rådsmedlem må de ha kunnskap til å se kvaliteter i alle kategorier.

Neste søknadsfrist er den 15. Februar 2016.

Tildelinger

Etternavn Fornavn Fylke Tildelt
Alnæs Frode Oslo 20 000
Apeland Carl Øyvind Rogaland 20 000
Aslag Guttormsgaard Oslo 30 000
Austestad Hans Martin Oslo 30 000
Berggren Arne Oslo 20 000
Berntzen Julian Hordaland 40 000
Blix Øystein Bjørn Troms 20 000
Eriksson Anders Nordland 25 000
Frøkedal Anne Lise Oslo 20 000
Furubotn Elin Rogaland 20 000
Førde Jan Magne Sør-Trøndelag 20 000
Hammersland Frank Oslo 30 000
Havnevik Kate Akershus 30 000
Hiorth Arne Oslo 20 000
Hoff Jan Gunnar Nordland 20 000
Hukkelberg Hanne Oslo 25 000
Kolstad Sandra Oslo 30 000
Langeland Sinikka Hedmark 10 000
Lassen Harald Oslo 20 000
Loinsworth Sonia Vest-Agder 20 000
Lundevall Lars Oslo 20 000
Marhaug Willy Hordaland 20 000
Meaas Svendsen Christian Oslo 20 000
Park Karin Oslo 40 000
Roaldsnes Dag-Filip Møre og Romsdal 20 000
Selvig Esben Oslo 20 000
Sinnes Anders Sør-Trøndelag 20 000
Stemkens Egil Oslo 20 000
Unstad Tonje Troms 10 000