• EN
  • Kalender 26

NOPAs såkornmidler er delt ut

75 personer søkte om ca 2,4 millioner kroner i arbeids- og reisestipend fra NOPA i september 2016. Sakkyndig råd hadde 702.000 kroner til rådighet og dette ble fordelt på 33 søkere.

nopa_ny_profil

Konkurransen om midlene er stor, og utvelgelsesprosessen skjer etter at rådet har vurdert alle kandidatene og søknadene i plenum.

For å sikre lik og rettferdig behandling av alle søknader har de laget noen uformelle retningslinjer for hvordan rådet jobber og hva de legger til grunn når de vurderer søknader:

  • En faglig vurdering av søknaden og konkrete planer for bruk av midlene legges til grunn for alle innstilinger.
  • For å sikre en rettferdig behandling av alle kandidater vurderes de utelukkende på bakgrunn av søknad med vedlegg, altså vektlegges ikke komitémedlemmenes eventuelle kjennskap til de ulike kandidatenes arbeid.
  • Sakkyndig råd etterstreber god sjangerspredning, geografisk spredning, aldersspredning og kjønnsbalanse i tildelingene.
  • Kandidater som nylig har mottatt såkornmidler vil vanligvis nedprioriteres til fordel for kandidater som ikke har blitt tildelt midler nylig. Dette fordi det er begrenset med midler og mange gode kandidater, rådet ønsker dessuten at så mange som mulig skal kunne nyte godt av ordningen.
  • Søknad om støtte til prosjekter som allerede er gjennomført blir ikke støttet.

Komiteens medlemmer er komponister og forfattere av tekst til musikk. De fire rådsmedlemmene representer forskjellige utrykk og sjanger, til sammen har de en bred musikkfaglig kompetanse. For å gjøre en god jobb som rådsmedlem må de ha kunnskap til å se kvaliteter i alle kategorier. Hvem som til enhver tid sitter i Sakkyndig råd kan du se her.

Neste søknadsfrist er den 15. februar 2017.

Tildelinger

Etternavn Fornavn Fylke Tildelt beløp
Alfsen Martin Østfold 20 000
Bjørgo Ingunn Akershus 35 000
Bålsrød Hege Helene Vestfold 10 000
Eide Stein Oslo 20 000
Eira Rawdna Carita Finnmark 20 000
Eriksen Espen Oslo 20 000
Espenes Terje Buskerud 20 000
Fløgstad Kjartan Oslo 20 000
Hagfors Martin Oslo 20 000
Hals Christine Hedmark 35 000
Holm Askil Vest-Agder 20 000
Holmsen Geir Akershus 30 000
Humle Magnus Sør-Trøndelag 20 000
Jacobsen Hans Fredrik Hedmark 20 000
Kragset Tove Oslo 30 000
Larsen Gjermund Nord-Trøndelag 30 000
Maarud Amund Akershus 20 000
Martinsen Per Troms 20 000
Munkeby Jørgen Oslo 30 000
Nygård Elin Vest-Agder 20 000
Røsbak Ove Oppland 20 000
Simmenes Sheila Vest-Agder 15 000
Skaare Kristin Oslo 20 000
Smeplass Astrid Oslo 20 000
Smidt Martin Sør-Trøndelag 20 000
Sundland Dan Peter Sør-Trøndelag 20 000
Valle Marthe Hordaland 20 000
Wahl Hilde Oslo 10 000
Wang Ellen Andrea Hedmark 30 000
wettre petter Oslo 14 000
Willadsen Bjørn Sør-Trøndelag 13 000
Zach Ingar Oslo 20 000
Øverli Jørn Simen Oslo 20 000
SUM 702 000