NOPAs såkornmidler er delt ut - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

NOPAs såkornmidler er delt ut

Se alle mottagerne her!
Såkornmidler 2021
Signe Emmeluth (foto: Peter Gannushkin), Torgeir Rebolledo Pedersen (foto: Bjørnar Øvrebø) og Kristian Espedal (foto: Jørn Veberg) har fått stipend.

En av NOPAs primære oppgaver er å løfte det norske repertoaret og sørge for at det skapes mer norsk musikk.

NOPAs såkornmidler er en tilskuddsordning der NOPA-medlemmer kan søke om arbeids- eller reisestipend for å lage musikk eller tekst.

NOPAs styre har også i år økt bevilgningen til såkornmidler for å kunne bidra til skapende arbeid i en krevende tid for komponister og tekstforfattere. NOPA mottok i denne runden 110 søknader om såkornmidler, og 52 søkere får innvilget til sammen kr 1.460.000. Vi håper tilskuddene kommer godt med og kan bidra til kreativt arbeid fremover.

Liste over tildelinger finner du her.

NOPAs styre tildeler såkornmidler basert på innstilling fra Sakkyndig Råd. Sakkyndig Råd er NOPAs musikk- og tekstfaglige utvalg. De består av fire NOPA-medlemmer. Prosessen med å vurdere alle søknadene er grundig, og Sakkyndig Råd vurderer først og fremst vedlagt musikk og sangtekster, men vektlegger også konkrete planer. Prosjektet må selvsagt også oppfylle kriteriene for ordningen (opphavsvirksomhet), det gis for eksempel ikke tilskudd til innspilling eller konsertvirksomhet.

Sakkyndig Råd forsøker å fordele midlene slik at det representerer mangfoldet og sjangerbredden i søkerbunken og foreningen. Vi har også formelt lagt til en retningslinje som sier at søkere ikke kan motta tilskudd mer enn én gang per kalenderår.