NOPAs innspill til NRK-plakaten - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

NOPAs innspill til NRK-plakaten

40 % av musikken i samtlige av NRKs radiokanaler bør være norsk.
nrk grå

NOPA har levert innspill til NRK-plakaten som er ute på høring. Vi har lagt vekt på NRKs ansvar som allmenkringkaster, og viktigheten av å løfte det norske repertoaret (på alle språk) i alle NRKs flater.

I dagens NRK-plakat står det at minst 40 % av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. I Medietilsynets rapport fra november 2021, fikk NOPA medhold i sitt innspill om at dette må gjelde for samtlige av NRKs radiokanaler.

Les medietilsynets rapport her. 

NOPA ber derfor om en justering av paragrafen slik at samtlige av NRKs radiokanaler forholder seg til kravet om at 40 % av musikken skal være norsk.

NOPA mener også at andelen norsk musikk i NRKs TV-kanaler er altfor lav. Vi mener det bør kunne forventes at en vesentlig del av musikken som brukes i NRKs egne produksjoner, og produksjoner som NRK bestiller fra eksterne produksselskap – både score/underlag og innkopiert musikk – er av norsk eller samisk opprinnelse.

NOPA foreslår at det skal være minimum 75% norsk musikk i programmer som er produsert eller bestilt av NRK?

Fram til 2020 hadde NRK en avtale med Norwaco som ga NRK rett til å publisere alle TV- og radioprogrammer fra før 1997 på nett. Norwaco sørget for rimelige vederlag til opphavere. Denne avtalen ble sagt opp, uten at et tilfredsstillende alternativ er kommet på plass.

NOPA mener at NRK må sikre at hele arkivet gjøres tilgjengelig og at opphavere får rimelige vederlag.

De siste 20-25 årene har bruken av musikk på alle NRKs plattformer økt kraftig. Likevel har andelen av NRKs budsjett som går til TONO-vederlag sunket betraktelig. TONO opplever at de stadig presses i forhandlinger med statskanalen.

NOPA ber derfor om at 3% av NRKs bevilgning over fra statsbudsjettet låses til TONO-vederlag.  

Du kan lese hele NOPAs høringssvar her.

NOPA stiller seg forøvrig bak høringsinnspilline til Musikkindustriens næringsråd (MIR), Kunstnernettverket og Norwaco. Du vil kunne lese disse fortløpende på regjeringens nettsider.