Styrk de estetiske fagene i skolen! - NOPA
  • EN
  • Kalender 31

Styrk de estetiske fagene i skolen!

Les NOPAs innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen her.

Skjermbilde 2019-10-03 kl. 11.33.58

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor barn skal løftes frem som både målgruppe og deltagere i kunstfeltet.

NOPA jobber for at kunnskap om opphavsrett skal være en naturlig del av undervisningen i skolen og at musikk skal være en naturlig del av barns skolehverdag.

– Den skapende prosessen av musikk og tekst kan gi barn og unge erfaringer, kompetanse og trygghet til å få frem egne meninger. Å leke med uttrykk gjennom kreative prosesser kan dessuten gi viktig mestringsfølelse for barn og unge, sier styreleder Ingrid Kindem.

– Styrk de estetiske fagene i skolen og gi barn og ungdom muligheten til å uttrykke seg gjennom musikk og sangtekst, sier hun.

Gjennom Kunstnernettverket, som samler 19 organisasjoner i kulturfeltet, har vi levert vårt innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen. Den sier blant annet:

«Skal kunstfaget oppleves relevant og attraktivt må det stilles krav til utøvelsen og formidlingen av faget. Kunsten er sentral og må være en del av utdannelsen og barns skoleløp. Barn må gjennom skoleløpet erfare kunsten og bli forespeilet muligheten selv å bli kunstnere.»

Du kan lese hele innspillet her.