NOPAs generalforsamling - NOPA
  • EN
  • Kalender 01

NOPAs generalforsamling

Meld inn saker og bestill årsrapport og sakspapirer i posten her!

GF 10 lite Foto Marthe Vee

Før koronakrisen var planen å gjennomføre NOPAs generalforsamling i Oslo 25. mai. Styret velger å forsette å holde på datoen, men vil vil se an situasjonen til slutten av april. Da tar styret en avgjørelse på når og hvordan årets generalforsamling blir gjennomført.

Foreløpig tidspunkt: kl. 14.00–18.00

SAKSPAPIRER – bestilles her om du vil ha de tilsendt i posten

Sakspapirer sendes ut to uker før generalforsamling på e-post. NOPA ønsker å bidra til at det kastes mindre papir, men dersom du ønsker å få sakspapirene i papirform, kan de bestilles her innen 27. april.

MELD INN SAKER

Siste frist for å melde inn saker til generalforsamling er 22. april. Saker meldes inn her.