NOPA bevisstgjør lokalpolitikere - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

NOPA bevisstgjør lokalpolitikere

Les NOPAs innspill til de politiske programmene for kommune- og fylkestingsvalget i 2023.
Politisk lokal

NOPA har sendt innspill til lokale partiprogram 2023-2027 til Rødt, Sv, Ap, MDG, V, Sp, Krf, H og FrP. Målet er at kommune- og fylkestingspolitikere skal legge til rette for at musikk fortsatt skal være en grunnleggende del av Norges kulturarv, samtidig som musikken skaper arbeidsplasser, aktivitet og samhold i lokalsamfunn i hele Norge.

Bruk gjerne NOPAs innspill i din kontakt med lokalpolitikere, eller i ditt virke som lokalpolitiker eller partimedlem.

Under kan du lese brevet som er sendt ut til partiene:

NOPA ønsker at dere som lokal- og fylkespolitikere har et bevisst forhold til hvor viktig det å skape musikk er som et fundament for storparten av all kulturaktivitet og for å utvikle den enkeltes kreative ferdigheter. Det trengs bedre vilkår for norske populærkomponister for å sikre dette. Vi håper dette kan synliggjøres i de politiske programmene for kommune- og fylkestingsvalget i 2023. I et samfunns- perspektiv handler dette om by- og stedsutvikling, skole- og utdanning, fellesarenaer, kulturnæring, folkehelse, ny og gammel kulturarv.

NOPAs innspill til partiprogrammene

 

1.     Løft det norske repertoaret

     Vi vil løfte norsk musikk og repertoar i skolen og i alle offentlige rom.

 

2.    Øk verdien av musikk og anerkjenn betydningen av populærmusikk

      Vi vil innføre krav om at alle som mottar tilskudd til framføring av musikk må ha TONO-vederlag med i sine budsjetter. Komponister og tekstforfattere skal ha inntekt for arbeidet sitt.

      Vi vil bidra til at musikkfestivaler og arrangører får økonomiske forutsetninger som ivaretar mangfold og profesjonalitet blant norske opphavere og utøvere.

      Det må betales vederlag for bruk av musikk og sangtekst i alle seremonier som er tilgjengelige for allmennheten.

      Komponister og tekstforfattere skal krediteres når verk blir brukt hos kor, korps, i skolen mm.

      Vi ønsker en insentivordning for kor, korps og ensembler som spiller nykomponert norsk musikk.

 

3.     Stipender og tilskudd:

      Vi vil styrke kommunale og fylkeskommunale stipend og tilskudds ordninger til skapelse og fremføring av musikk. Næringsfond bør og i større grad vurdere låtskriving som tilskuddsberettiget næring.

 

4.    Skole og utdanning

      Alle barn bør få oppleve og bruke egen skaperkraft knyttet til musikk og tekst, i henhold til FNs bærekraftmål pkt. 4.7*.

      Kunnskap om opphavsrett må bli en naturlig del av undervisningen i skolen, i musikklivet og der musikk skapes og brukes.

      Vi vil arbeide for å styrke bruken av sangtekst og musikk skapt av et mangfold av norske opphavere.

    Sang må brukes aktivt som et pedagogisk virkemiddel i ’undervisning i alle deler av utdanningsløpet for barn og unge.

      Skoleelever bør få oppleve minst to konserter per år.

 

Du kan leses NOPAs innspill til de ulike partienes stortingsvalgprogram 2021-2025 her.