NOPA sier nei til mer oljeleting - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

NOPA sier nei til mer oljeleting

NOPAs generalforsamling vedtok en uttalelse som tar til orde for at Norge må avslutte letingen etter olje og gass.
grønt IMG_2871 kopi
Foto: Frank Michaelsen
Konsekvensene av klimaendringene er grundig dokumentert og merkbare, også i Norge. Da Parisavtalen ble signert i 2015 ble det satt et mål om at jordens gjennomsnittlige temperaturendring ikke måtte overskride 1,5 grader. Målet ble satt fordi en temperaturøkning over dette, vil føre til større endringer i været og klimaet, enn hva samfunnet vårt er tilpasset.

Siden 2015 er klimaforskningen stadig forbedret og dessverre tyder mye på at målet om maksimalt 1,5 graders oppvarming blir svært vanskelig å nå. Dette kom tydelig fram i klimatoppmøtene i 2021 (COP 26, Glasgow) og i 2022 (COP27, Sharm el-Sheikh).

Med denne utviklingen som bakteppe haster det enda mer med å bremse den globale oppvarmingen. Å lete etter nye olje- og gassressurser ikke bare en økologisk forbrytelse mot fremtidige generasjoner og mennesker i andre deler av verden nå, men også en stor økonomisk risiko for Norsk velferd.

Kunst og musikk er i sin natur en bærekraftig, samfunnsnyttig og selvfornyende kraft, men den trenger trygge rammer og en politikk som anerkjenner dens verdi for å kunne blomstre. Ved å ta aktivt stilling kan vi også styrke kunstens posisjon i samfunnet, nå og i fremtiden.

Nopa mener derfor at Norge må kutte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Det betyr at oljenæringen må avslutte letingen etter ny olje og gass og konvertere den interne kompetansen i næringen til grønn satsing for å sikre rask og rettferdig omstilling til fornybare og bærekraftige næringer.

Uttalsen ble vedtatt i NOPAs generalforsamling 15. mai 2023. Teksten er forfattet av NOPAs grønne arbeidsutvalg som består av Marte Wulff, Jeff Wasserman og Kjetil Bjerkestrand.