NOPA på høring i familie- og kulturkomitéen - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

NOPA på høring i familie- og kulturkomitéen

23. oktober deltok NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen i Stortingets digitale høring.
Stortinget foto Stortinget

Foto: © Stortinget

Her kan du lese styreleder Ole Henrik Antonsens innlegg fra høringen. Vi gjør oppmerksom på at teksten er skrevet for å bli gjengitt muntlig.

Komponister og sangtekstforfattere i populærfeltet, som NOPA representerer, har i all hovedsak sin inntekt fra TONO-vederlag fra konserter. Vi har to særlig viktige sesonger i året: sommeren og julekonserter.

Festivalsommeren ble avlyst, og mange store juleturneer er helt eller delvis avlyst på grunn av smittevernregler. Og fordi man ikke lenger turte vente på den etterlengtede stimuleringsordningen, som altså endelig var på plass på mandag.

Vi er som dere skjønner svært hardt rammet av koronakrisen.

Vi er glade for å være en del av den nye stimuleringsordningen, men det endrer ikke det faktum at vi fremdeles mangler inntekt for nesten trekvart år.

For som TONO var inne på så er det stor treghet i vederlagsøkonomien. Og først i september 2021 skulle vi fått lønn fra det norske konsertåret 2020. For utlandet tar det enda lenger tid.

Det blir ingen lønningspils i september 2021, for å si det sånn. Fordi opphavere var utelatt fra arrangørstøtteordningen. Dessuten er da sannsynligvis alle særordninger fra dette unntaksåret borte, for eksempel dagpenger for selvstendig næringsdrivende

TONO trenger som vi hørte en ekstrabevilgning på 43 millioner for å kompensere tapene norske opphavere og musikkforlag er påført i Norge gjennom 2020, og som skulle vært utbetalt i 2021.

For å si det med et kjent NOPA-medlem:

her må stortinget rætte oppatt æille feil i frå i går, førr da får di det så godt i mårå kveld

Så har vi i all beskjedenhet en veldig god ide!

En løsning på en problemstilling som er et stort paradoks. Det går veldig bra med norsk musikk i utlandet for tida. TONO har for eksempel aldri avregnet mer penger fra utlandet til norske opphavere enn i fjor. Samtidig er norskandelen i musikksalgsalg her hjemme på et historisk lavt nivå.

For 20 år siden var bildet motsatt. Eksporten var elendig, men nesten annenhver solgte CD var norskprodusert. I fjor var norskandel i strømming og fysisk salg 19%.

Det er krise, av flere årsaker. Dels fordi det mye penger som går ut av landet, men også fordi populærmusikken definerer oss som folk og som nasjon. Det er vår kultur.

For 20 år siden gikk NOPA og flere andre organisasjoner sammen om å etablere Music Export Norway, for å legge til rette for bedre eksport. Organisasjonen som dere i dag kjenner som Music Norway, ble en suksess og skal ha mye av æren for at det går så bra med norsk musikk i utlandet nå. Vi tror vi kan bruke samme formel som i utlandet for å bedre bruk av norsk musikk – på alle språk – I Norge.

NOPA foreslår derfor å utvide mandatet til Music Norway og utvide budsjettrammen med 10 mill i kapittel 320, post 74.

Så for å oppsummere, TONO trenger 43 millioner – Music Norway 10 millioner.