Muligheter for prosjektdeltagelse i utlandet - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Muligheter for prosjektdeltagelse i utlandet

NOPA har nå blitt samarbeidspartner i tre ulike EØS-prosjekt i Slovakia, Tsjekkia og Romania.
Foto: QQ7
Foto: QQ7

Bakgrunn
NOPA startet i 2019 et målrettet arbeid for å bli med i internasjonale prosjekter finansiert av EØS-midlene. Det innebar at vi deltok på «matchmaking» seminarer og tok kontakt med flere titalls kulturaktører i land som Portugal, Litauen, Estland, Polen, Slovakia, Bulgaria og Tsjekkia.

Noe av ønsket som lå til grunn var at NOPA skulle kunne gi medlemmene og andre deltakere gode muligheter for interessante arbeidsopphold, stipend og internasjonal erfaring.

NOPA er per i dag blitt samarbeidspartner i tre ulike EØS-prosjekter i Slovakia, Tsjekkia og Romania.

Slovakia starter opp først
I mai 2021 vil det komme en utlysning for prosjektet i Slovakia. Vi vil oppfordre medlemmer (og eventuelt andre opphavere/musikere) til å søke om å delta. Prosjektet starter med et digitalt åpningsseminar våren 2021. 

NOPA er også med på flere søknader som ikke er avgjort enda, blant annet i Portugal og Litauen. Det vil også kommer mer informasjon om prosjektene i Tsjekkia og Romania etterhvert.

NOPA har fått tilskudd fra Viken fylkeskommune for å gjennomføre søknadsarbeidet i forbindelse med disse EØS-prosjektene.