Midlertidig stipendordning fra Statens Kunstnerstipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Midlertidig stipendordning fra Statens Kunstnerstipend

70 millioner er bevilget til en midlertidig stipendordning under Statens Kunstnerstipend. Søknadsfrist 5. august.
NOPA09 liten

Populærkomponister, tekstforfattere og skapende produsenter med virke i Norge kan søke om kunstnerstipend på kr 100.000 fra kunstnergruppen “Populærkomponister”.

Kulturrådet oppgir at “formålet med stipendet er å holde oppe kontinuitet i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel av kunsten”.

Foreløpig er ikke antallet stipender til de ulike kunstnergruppene fordelt.

Søknadsskjema finner du på Kulturrådets hjemmeside her.

Søknadsfrist er 5. august kl 13:00.