Hvor er det redaksjonelle innholdet om musikk? - NOPA
  • EN
  • Kalender 31

Hvor er det redaksjonelle innholdet om musikk?

Les NOPAs innspill til årets statsbudsjett her.

IMG_1401
Styreleder Ingrid Kindem under høringen til statsbudsjettet. Foto: Marthe Vee

NOPA er opptatt av å sikre bedre rammevilkår for komponister og tekstforfattere. Vi vil øke verdien av musikk i samfunnet, og legge til rette for livslange kunstnerskap.

Vi er opptatt av at NRK og TV, som opererer som allmennkringkastere, tar sin del av ansvaret her. I dag har vi lett tilgang til all verdens musikk gjennom YouTube og strømmetjenester. Vi trenger ikke flere spillelister – vi trenger godt redaksjonelt innhold!

I vårt høringsinnspill til kulturbudsjettet for 2020 har vi fokusert på tre hovedmomenter:

  • Sørg for bærekraftige forretningsmodeller og følg opp åndsverkloven
  • Stimuler til godt redaksjonelt innhold om norsk musikk.
  • Løft sangpoesien og styrk språkmangfoldet.

Les innspillet her eller se høringen, ved styreleder Ingrid Kindem, her: