Medietilsynet med NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Medietilsynet med NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

«Det er behov for at NRK tar alle kulturfelt på alvor»
NRK-rapport Medietilsynet
Foto: Medietilsynet.no

Les NOPAs innspill til Kulturdepartementet og hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.

 

29. november mottok kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet» fra Medietilsynets direktør, Mari Velsand.

 

Rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet» (medietilsynet.no)

 

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

 

– Neste høst skal regjeringa bestemme retningen for mediepolitikken fram til utgangen av 2026. Denne rapporten blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt. Både NRK og andre norske mediehus ligger langt framme i den digitale utviklinga, men konkurrerer også skarpt med pengesterke multinasjonale selskaper om nordmenns oppmerksomhet. Det er viktig for meg som medieminister å ha en allmennkringkaster som fortsetter å levere kvalitet i alle flater, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 

NOPA sendte inn innspill til kartlegging av mediemangfoldet i NRK tidligere i år, Medietilsynet har tatt med følgende av NOPAs innspill:

  • NRK bør få et større ansvar for norsk musikk
  • Det bør være et krav om 40 prosent norsk musikk på samtlige av NRKs radiokanaler
  • I tillegg etterlyser organisasjonene et krav om bruk av norsk musikk i NRKs tv-produksjoner.

Utdrag fra Medietilsynets anbefalinger basert på funnene i rapporten:

  • Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler.
  • NRK Sápmi bør pålegges å fremme samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere, herunder ny og tradisjonell samisk musikk og musikk på alle de tre samiske språkene.
  • Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon.

 

Medietilsynets utredning skal inngå i grunnlaget for utformingen av forslag til fireårige styringssignal for NRK for perioden 2023-2026.

 

NRK-plakaten ut på høring

Kulturdepartementet sender NRKs oppdrag, NRK-plakaten med utfyllende bestemmelser, på høring.

Høringsfristen er 7. februar 2022. Høringen er lagt ut på regjeringen.no.

 

Kilde: Regjeringen.no