Oppretter barnemusikkforum i NOPA - NOPA
  • EN
  • Kalender 06

Oppretter barnemusikkforum i NOPA

Havna-seminaret ble starten på et eget forum for de som lager barnemusikk.
Gruppefoto-Marthe-Vee-2

29 NOPA-medlemmer møttes under Havna-seminaret for å snakke om det de har til felles: de lager musikk rettet mot barn. Christine Sandtorv og Rasmus Rohde var blant de som hadde tatt initiativ til møtet, og oppmøtet var overveldende.

– Vi ønsker å heve statusen og kunnskapen om musikk til barn. Det finnes så mye bra norsk barnemusikk, og vi ønsker at den skal nå ut til barnehagen, skolen og familier, sier Rasmus Rohde.

Lager møteplasser

Forumet skal også brukes til å dele kunstneriske erfaringer, og ha noen samlepunkter gjennom året.

– Jeg har troen på at det er viktig å dele erfaringer og utfordringer i musikkbransjen, både kunstneriske og praktiske. Gode og dårlige. Dette gjelder også for norsk barnemusikk! Vi kan inspirere hverandre, føle at man er del av et felleskap, og brenner for det samme. Uansett om man har holdt på musikk for barn halve livet, eller er rykende ferske tror jeg vi kan dra nytte av et slikt fellesskap. Og det har manglet i norsk barnemusikk. Her har vi en unik sjanse til å lage en slik bande, ja, eller nettverk om du vil, forteller Christine Sandtorv.

Også Sandtorv ønsker at gruppen skal arbeide for synligheten og til norsk barnemusikk.

– Etter min mening, er musikk skrevet for barn og barnefamilier noe av det viktigste i livet! Det kan skape et godt grunnlag for fine opplevelser sammen, være en åpner for å snakke om vanskelige ting, ulikheter, morsomme saker og mye, mye mer. Det skulle bare mangle at i norsk barnemusikk får den plassen den fortjener!

– Jeg synes vi bør vise at det finnes like variert musikk for barn som det finnes barn, i alle former og farger. Musikk for godt og dårlig humør, og alt nyanser imellom der. Det er en utfordring å nå ut til alle barn og barnefamilier i hele landet, men nå er det vår tur til å tusje på veggen og gjøre oss synlige sammen!

Styret bevilger penger

Styreleder i NOPA, Ingrid Kindem, var til stede under møtet. Hun er glad for at initiativet har kommet fra medlemmene, og forteller at dette er et satsningsområde fra styret fremover.

– Mange av NOPAs medlemmer skaper musikk og sangtekster som henvender seg til barn. Vi ønsker nå å løfte dette feltet, og styret har budsjettert med kr 300 000,- i 2020 som en start på satsningen. Vi vil se på rammevilkår for de som skaper innhold, hvordan innhold tilgjengeliggjøres og skape arenaer der vi kan debattere viktigheten og viljen til å prioritere musikk for barn. Vi ønsker også å knytte til oss samarbeidspartnere som kan sette fokus på dette sammen med NOPA, sier Ingrid Kindem.

NOPAs styre har øremerket 300.000 i årets budsjett til arbeidet med barnemusikk, og er åpne for hvordan disse midlene skal brukes fremover.

– Her trenger vi innspill fra gruppa. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dette fremover, sier hun.

Delta i gruppen?

Dersom du ønsker å delta i forumet for barnemusikk, kan du ta kontakt med Christine Sandtorv på e-post: sandtorv@gmail.com.