Selvstendig næringsdrivende taper halve inntekten ut 2020 - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Selvstendig næringsdrivende taper halve inntekten ut 2020

Det viser Musikkindustriens Næringsråds rapport, som ble lansert i dag.
Skjermbilde 2020-06-12 kl. 11.58.55

Tallene fra Musikkindustriens Næringsråds kartlegging av korona-konsekvenser for musikklivet er klare. NOPAs medlemmer har bidratt til undersøkelsen, som inkluderer hele musikkfeltet – fra låtskrivere til artister, booking til konsertarrangører. De viser at nedstengingen har ført til massivt inntektsfall for store deler av musikknæringen, og at strømmekonserter på ingen måte kan erstatte tapene som følge av nedstengte livescener.

Undersøkelsen viser blant annet at 88 % av alle konserter er avlyst ut 2020 og frilansere og selvstendig næringsdrivende regner med å få halvert sine inntekter ut året.

– Denne rapporten viser hvor spesielt hardt rammet musikkscenen har vært i innledningen av koronakrisen, og i motsetning til de fleste sektorer er dette dessverre langt fra over for oss. Jeg håper derfor at politikerne lytter til innspillene fra  BI:CCI og en samlet musikknæring, sier styreleder Ole Henrik Antonsen.

– Jeg vil særlig fremheve at kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere må opprettholdes så lenge det er forbud mot å samle store publikum, og ordninger som kompenserer opphavere for de store tapene som skjer nå, men som ikke vises i regnskapene før i 2021, legger han til.

Les hele rapporten her.
Nøkkeltall finner du her.

Tjener ikke på strømmekonserter

Fra det øyeblikket nedstengingen var et faktum, etablerte strømmekonserter seg som et alternativt tilbud. Disse konsertene startet som et utløp for kreativitet og dugnadsånd, men de aller fleste har ikke tjent noe penger på strømmekonsertene.

Av de enkeltpersonene som har vært involvert i strømmekonserter, har flesteparten hadde inntekter på under 10 000 kroner. Flertallet av selskapene har ikke tjent noe på de live-strømmede konsertene etter 12. mars, men noen har tjent mye. Hvert tredje selskap som har vært involvert i strømmekonserter oppgir faktisk å ikke ha hatt inntekter.

Alt i alt er det for lite penger i live-strømming til at det i realiteten kompenserer for konsertene som ikke kunne bli spilt live. De som har hatt størst økonomisk suksess med egne konserter var enten tidlig ute med å livestrømme (da betalingsviljen var størst), fikk drahjelp av oppmerksomhet i media, eller var så etablerte musikere og artister at en kunne regne med at lojale fans ville bidratt uansett.

– Vi ser nå at den samme gratisholdningen til musikk som traff innspilt musikk på nett for 15 år siden, nå er i ferd med å spre seg til konsertmarkedet, sier Torbjørn Heitmann Valum, rådsleder for MIR, og legger til:

– Det er viktig for musikknæringen å kutte denne veldedighetsstrømmen, og vise at vi ønsker å leve av musikken. Publikum må betale som før, og arrangører må ta betalt for konsertene, fortsetter Valum.

TONO- og GRAMO-vederlag må kompenseres

Det er et hovedfunn i denne undersøkelsen at de offentlige tiltakene i liten grad har truffet hverken frilansere og selvstendig næringsdrivende eller selskapene i musikkbransjen.  40% av selskapene i undersøkelsen opplever å ikke falle innenfor kompensasjonsordningen for skattepliktige organisasjoner.

Vi mener kompensasjonsordningene må sørge for at vederlag også må kompenseres – fra samtlige planlagte konserter som siden mars 2020 er pålagt avlyst av staten. Alternativt må disse gis selvstendig tilgang til å søke.