Kunstnerforsikringen - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Kunstnerforsikringen

Som NOPA-medlem har du tilgang på både private forsikringer og næringsforsikringer til svært konkurransedyktige priser.

Kunstnerforsikringen vil innebære vesentlig lavere forsikringskostnader for de aller fleste av våre medlemmer. NOPA betaler en årlig sum som gir samtlige medlemmer tilgang på ordningen. Vi har arbeidet lenge for å få på plass en skikkelig forsikringsordning for komponister og tekstforfattere, og i 2017 ble dette medlemstilbudet lansert.

NOPA-medlem Jon-Willy Rydningen er strålende fornøyd med Kunstnerforsikringen:

Alt som kunne gjøres gjennom Kunstnerforsikringen var veldig bra. Penger spart – supre vilkår.

For å sammenligne priser og få informasjon om hvilke forsikringer som er fordelsaktige for deg som frilanskunstner, tar du kontakt direkte med Kunstnerforsikringen. Når du henvender deg til dem så må du ha klart ditt medlemsnummer i NOPA, og for alle våre medlemmer er dette det samme som medlemsnummeret du har i TONO.

Kunstnerforsikringen.no

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom åtte norske kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe kunstnere, blant annet NOPAs medlemmer. Fellesskapet med de andre kunstnerorganisasjonene gjør at vi har fått  gode priser, og også tilgang på en rekke syke/uføre-forsikringer tilpasset frilansere.

Forsikringene i ordningen er tilgjengelige for alle NOPA-medlemmer og deres familier. Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte Kunstnerforsikringen for å få et pristilbud på de forsikringene du allerede innehar, samt å få informasjon om hvilke andre forsikringer du bør vurdere.

Kunstnerforsikringen har utarbeidet en PDF som beskriver ordningen i korte trekk. Den kan du lese her.

Vi håper du får stor nytte av ordningen!

 

Våren 2024 holdt Kunstnerforsikringen et webinar hvor de informerte om forsikringsordningen. Se hele webinaret her!