Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken? - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken?

Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret.
Design uten navn (5)

Foto av Ingrid: Anne Valeur. Foto Trine Skei Grande: Hans Kristian Thorbjørnsen
Tekst: Marthe Vee

– Dette er en kulturminister som tar kulturens kraft i samfunnet på alvor. Det applauderer vi, sier styreleder Ingrid Kindem.

Likevel er det en stor mangel:

– Vi savner komponistene og sangtekstforfatterne i kulturbudsjettet. Kunstnerøkonomien får dessverre ikke løftet den fortjener, sier Kindem.

NOPA kommer til å delta i budsjetthøringene til familie- og kulturkomiteen, og vil i tillegg delta i andre komiteer gjennom deltakelse i Kunstnernettverket. Alle høringene kan følges direkte på Facebook, og vil bli lastet opp på vår YouTube-kanal i etterkant. Det endelige budsjettet vedtas nærmere jul.

Flere stipendhjemler til Statens kunstnerstipend

Det er flere lyspunkt i årets statsbudsjett. Etter flere år hvor stipendhjemlene har stått på stedet hvil, får Statens kunstnerstipend endelig et løft. Det blir 37 flere stipendhjemler, en økning på 22 millioner kroner. Stipendet økes i takt med grunnbeløpet i folketrygden  – fra 268 222 kroner per år til kr 276 805 for 2020.

Fremover skal NOPA kjempe for at populærkomponistene og sangtekstforfatterne får sin andel av disse hjemlene.

– I flere år har vi bedt om at sangpoesien får den anerkjennelsen den fortjener – gi tekstforfatterne egne stipender!

Dette vil også være i tråd med Kulturdepartementets satsning på språkmangfold. Barn lærer seg å synge før de kan snakke, så hvem er vel bedre egnet til å bidra til at språkmangfoldet bevares? Vi må bevare språket, identiteten og historien som ligger i sangtekstene.

Ingen økning i privatkopiering

Norwaco fordeler den individuelle kompensasjonen til rettighetshaverne for lovlig kopiering til privat bruk. Ordningen gjør at man som privatperson kan kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet – gjennom Fond for lyd og bilde.

I 2018 ble ordningen utvidet til også å gjelde litterære og visuelle verk, uten at kompensasjonen ble økt.

– Det betyr at opphaverne på musikkområdet får en nedgang. Ordningen må utvides nå, sier Kindem.

Styrket mangfoldsarbeid

Kultur- og likestillingsministeren kombinerer hennes to fagområder og gir et solid løft til satsningen på kultur og mangfold. I 2019 har Kulturdepartementet fordelt til sammen 18 mill. kroner på ulike tiltak og prosjekter på kulturområdet, som skal stimulere til mangfold. Balansekunst, som NOPA er medlem av, får et betydelig løft på 2,3 millioner.

– Vi er glade for at regjeringen støtter oss i arbeidet for et mangfoldig og likestilt kulturliv, sier Kindem.

Satsning på norsk spillindustri

Dataspill trekkes frem som et kulturuttrykk og en næring. Bevilgningen til norske dataspill økes med 10 millioner. NOPA følger denne satsningen og ønsker at komponistene skal få ta del i denne satsningen. Derfor utarbeider vi vår egen dataspillstrategi, og jobber tett med medlemmer som har erfaring innenfor dette fagfeltet.