Krever fremdrift i kampen mot verdigapet - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Krever fremdrift i kampen mot verdigapet

Anette Trettebergstuen vil styrke kunstnernes økonomi.

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (Ap), medlem i familie- og kulturkomiteen, spør regjeringen hvordan de vil jobbe for å tette verdigapet:

«Vil regjeringen håndtere spørsmålet om rettighetshavernes vederlag i Kunstnermeldingen, og hva er fremdrift for arbeidet med å tette «the value gap»?»

Verdigapet eller «the value gap» går ut på at Google og Facebook har kunnet tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne. Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

Verdigapet var en av NOPAs fanesaker i arbeidet med ny åndsverklov. NOPA foreslo en bestemmelse som fastslår at nettjenester som YouTube og Facebook må inngå rettferdige lisensavtaler med opphavere. Stortinget har formelt bedt regjeringen om å vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes.

Kulturministeren har nå fem dager på seg til å svare på spørsmålet fra Trettebergstuen.

– Med et så tydelig signal fra EU ber vi om at regjeringen følger opp dette så fort som mulig. Det vil ha stor betydning for oss som skal leve av kunsten, at vi endelig får betalt for musikk som lyttes til også på internett, sier styreleder Ingrid Kindem.

SEIER FOR KUNSTNERNE

26. mars 2019, etter flere års kamp med steile fronter, ble et nytt opphavsrettsdirektiv endelig vedtatt av EU. Direktivet pålegger YouTube og Facebook å betale for musikk på lik linje som Spotify og Tidal. Det skjeve maktforholdet er utfordret, og kunstnerne har omsider seiret i kampen for et rettferdig internett.

EUs medlemsland har to år på å implementere direktivet til nasjonal rett, og i Norge vil implementeringen skje gjennom EØS-avtalen.

Derfor har NOPA jobbet tett sammen med vår europeiske paraplyorganisasjon ECSA (European Composer and Songwriter Alliance). ECSA har jobbet aktivt med opphavsrettsdirektivet siden EU-kommisjonen la frem sitt forslag til nytt opphavsrettsdirektiv i september 2016.

NOPA har gjennom 15 år stått i flere rettssaker og organisert kampanjer for å sørge for at spillereglene for kunstnerisk innhold på nett ivaretas. Kampanjer som Piracy Kills Music, Dele – ikke stjele, #utenmusikk og Åndsverkloven 2018 ble satt i gang for å sikre at en rettferdig fordeling av de enorme summene som tjenes på musikk på internett. Det europeiske opphavsrettsdirektivet er en historisk seier for oss som skaper musikk og tekst. Videre skal NOPA følge implementeringen av direktivet tett og kjempe for at plattformtjenestene endelig tar ansvar.