Standard musikkforlagsavtale - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA har utarbeidet en standard verksavtale. Forenigene anbefaler sine medlemmer å bruke denne standardavtalen når rettigheter til enkeltstående musikkverk og/eller sangtekst overdras til et musikkforlag. Det er foreningene i fellesskap som har utarbeidet avtaleteksten, og de vil gjennomgå den hver tredje år, med tanke på eventuelle forbedringer.

Avtalens standardtekst er godkjent av TONO når det gjelder de punkter som berører TONOs/NCBs forvaltning. TONO har ikke gjennomgått teksten under de punkter der TONOs/NCBs forvaltning ikke er berørt.

Det anbefales at partene har veiledningen til avtaleteksten for hånden ved lesning og utfylling av avtalen. Avtaleteksten er søkt gjort så kort som mulig, ut fra den forutsetningen at partene benytter veiledningen ved behov.

Denne avtalen er en verksavtale, og gjelder ett eller flere verk. Man inngår altså en avtale om ett eller verk – i motsetning til en generalavtale, som er en slags arbeidsavtale mellom musikkforlaget og komponisten/tekstforfatteren. En standard generalavtale vil bli utarbeidet senere.

Ved utformingen av standardteksten er det lagt opp til at de vanligste alternativene i slike avtaleforhold er enklest å velge, dvs. at de gjerne er listet som øverste alternativ. Det er imidlertid opptil partene selv å krysse av for de alternativer som passer best ved den aktuelle, individuelle avtaleinngåelsen. Dersom partene er enige om å ta inn punkter som ikke ellers fremgår av standardteksten, kan disse føres i avtalens punkt 10, “Øvrige vilkår”.

Avtalene kan lastes ned her:

Standard musikkforlagsavtale

Veiledning til musikkforlagsavtale

Engelsk versjon av standard musikkforlagsavtale