• EN
 • Kalender 18

Hva skal du levere?

 • Hvor mange verk?
 • Lengde?
 • Spesielle hensyn som skal tas under arbeidet?
 • Skal verket leveres ferdig innspilt?

Når skal du levere det?

 • Leveringsfrist
 • Eventuelt også frister for del-leveringer.

Hva koster det?

 • Betalingen deles gjerne inn i bestillingshonorar og fremføringshonorar. Veiledende satser for bestillingshonorar finner du her!
 • Fremføringshonorar: omfattes dette av din forvaltningsavtale med TONO eller forvalter du det selv?
 • Hvem dekker utgifter til studiomusikere, studioleie, klarering av rettigheter osv.?

Hva skal det brukes til?

 • Beskriv så konkret som mulig hva bestiller skal bruke verket til. Dette er bestemmende for hvilke rettigheter bestiller får.
 • Får bestiller eksklusiv rett eller ikke-eksklusiv rett?
 • Skal du bruke verket selv? Diskuter dette med bestiller og avklar mulige misforståelser.

Hvem er opphaver?

 • Du som skaper verket er opphaver! Du skal alltid krediteres!
 • Har du skapt verket sammen med andre, har dere rettigheter i fellesskap. Har du brukt studiomusikere i forbindelse med innspilling, har også disse med-rettigheter til det ferdige produktet. Andres rettigheter må kjøpes ut for at du skal kunne gi dem videre til bestiller! Sørg for å ha avtaler med alle underleverandører!

Hva om avtalen brytes?

 • Inngåtte avtaler skal holdes! Tenk deg om før du går fra en avtale du har inngått.
 • Husk at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler!
 • Om bestiller kansellerer avtalen, skal du ha erstatning. Som hovedregel skal du ha full betaling.
 • Brytes avtalen, går rettighetene tilbake til deg.

Er du artist også?

GramArt gir råd og veiledning om inngåelse av platekontrakter, forholdet til andre artister, den kollektive forvaltningen av dine artistrettigheter og mye mer.

Husk å melde deg inn i Gramo , slik at du får Gramo-vederlag for all offentlig fremføring av dine verk!

***

Last ned huskelisten her.