• EN
  • Kalender 26

Kate Havnevik valgt som nestleder

– Jeg ønsker at verdien av musikk økes i samfunnet.

Kate Havnevik. Foto: Anne Valeur

NOPAs ledelse består av styreleder, 1. og 2. nestleder, samt styre- og varamedlemmer. På styremøtet i juni ble komponist og tekstforfatter Kate Havnevik valgt som ny 2. nestleder, etter Tove Bøygard.– Som nestleder ønsker jeg å fortsette å sette fokus på opphaveres rettigheter og arbeidsforhold. Jeg ønsker at verdien av musikk økes i samfunnet, sier vår nyvalgte 2. nestleder, Kate Havnevik.

Havnevik har bakgrunn fra film- og teatermusikk, og har bidratt til å lage flere faglige arrangementer for filmkomponister, blant annet for Nordic Film Music Days i Berlin. Hun sitter også i Havna-komiteen, som er med på å planlegge programmet for NOPAs seminar på Tjøme.

– Samtidig vil jeg fortsette å ha fokus på TV- film- og -mediakomponister og bedre kontrakter og vilkår. Alt i alt vil jeg jobbe for at alle medlemmene i NOPA skal få gode arbeidsvilkår og få faglig påfyll som inspirerer.

Les mer om Kate Havnevik og de andre styremedlemmene her.