Veslefrikkvinneren offentliggjøres - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Veslefrikkvinneren offentliggjøres

1764 elever leverte bidrag til Veslefrikkprisen i år. Den 13. mai fremføres vinnerbidraget av KORK i Store studio, NRK. Konserten strømmes.
  • Fredag 13. mai 2016

Konserten strømmes på musikkfaget.no


NOPA er stolte av å støtte Veslefrikkprisen og deres arbeid for musikkfaget i skolen.

 

FRA PressemeldingEN:

1764 elever med på Veslefrikkprisen 2016!

I Veslefrikkprisen konkurrerer skoleelever over hele landet om å lage den beste komposisjonen. I år har skoler fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør sendt inn bidrag. Vinnerne får en drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret, og får spille komposisjonen sin med KORK på konsert i Store Studio 13.mai kl. 13.00. Prisvinnerkonserten strømmes på nett så barn og unge over hele landet kan få oppleve den.

Nasjonal satsing på komponering
Veslefrikkprisen er en nasjonal konkurranse for skoleklasser eller grupper i grunnskolen (1.-7.trinn) som komponerer musikk i undervisningen. For å delta måtte elevene sende inn et lydopptak av komposisjonen de har laget og en komponistrapport som beskriver hvordan de har tenkt. At hele 1764 elever var med å komponere musikk til konkurransen var langt over forventningene til initiativtaker og prosjektleder Eldar Skjørten:

– Det er svært gledelig at så mange skoler har brukt konkurransen til å sette fokus på kreativt, skapende arbeid i musikkundervisningen. Dette er rett og slett imponerende. Det store engasjementet rundt prisen viser at vi trenger denne satsningen på musikkfaget, forteller Eldar Skjørten.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl deler ut prisen
Vinnergruppa får en tur til Oslo for å spille musikken på konsert i Store Studio sammen med NRK Kringkastingsorkestret, fredag 13. mai. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl vil dele ut prisen og konserten strømmes på nett samme dag fra klokken 13.00 på musikkfaget.no.

– Veslefrikkprisen bidrar til at barn og unge får oppleve gleden ved å skape musikk, uttrykke seg og forstå hvor fint og viktig det er å være kreativ, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ved den aller første prisutdelingen i 2015.

Hva skjer videre
Alle de innsendte bidragene blir nå evaluert en jury som utpeker finalistene. Utifra disse finalistene blir det kåret en vinner som offentliggjøres fredag 13. mai kl 13 i NRK, Store Studio. Alle som deltar får en faglig tilbakemelding fra juryen om hvordan de kan arbeide videre.

Bakgrunn
Veslefrikkprisen ble arrangert for første gang i 2015 med 3. og 4.trinn ved Montessoriskolen i Bergen som vinnere.

Prisen arrangeres i samarbeid med NRK Kringkastingsorkestret, Den Norske Opera & Ballett, Norsk Komponistforening, NOPA, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bit20 Ensemble, Samarbeidsforum for estetiske fag, Musikk i Skolen, Musikkpedagogikk.no, Norges musikkhøgskole og Musikernes fellesorganisasjon.

Veslefrikk er en nasjonal satsing på skapende musikkarbeid i skolen. Den består av Veslefrikkmetoden, et verktøy for komponering, og Veslefrikkprisen, en nasjonal komposisjonskonkurranse for 1.-7.trinn. Elever med lærere får hjelp til å komponere i musikkundervisningen og bruke sin egen nysgjerrighet, kreativitet og undring til å uttrykke
seg gjennom musikk.

Mer informasjon: www.musikkfaget.no