Vårslepp for Norwegian Arts Abroad - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Vårslepp for Norwegian Arts Abroad

Music Norway inviterer samarbeidspartnere og kollegaer på tvers av alle kunstfelt til å bli bedre kjent, presentere sitt nye nettverket og sammen bli inspirert til å skape internasjonale muligheter for norsk kunst. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • Torsdag 21. april 2016
PROGRAM
 
Katya Garcia-Anton, direktør OCA Velkommen
Tove Bratten, direktør Danse- og teater sentrum Hvem er Norwegian Arts Abroad?
Prof. Anne-Britt Gran, leder av BI:CCI Hovedfunn i kartlegging v kreativ næring i perioden 2008-2014. Er fremtiden til kreativ næring lokal eller global?
 
Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge Den kreative næring i Norge vil ut i verden. Hvordan skape muligheter for norsk kunsteksport?
Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket og professor ved Høgskolen i Lillehammer Virkemidler for kulturelle næringer, virkemidler og presisjon. Hva stimulerer til eksport?
 
Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge Talentene i Norge søker private bidragsytere! Hvordan kan Talent Norge bidra for talentene som satser internasjonalt?