Valg av selskapsform for artister og musikere - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Valg av selskapsform for artister og musikere

GramArt og Møst inviterer til kurs om valg av selskapsform for deg som driver virksomhet på musikkfeltet.
  • Onsdag 15. april 2015

Alle som driver næringsvirksomhet må velge riktig form de ønsker å drive virksomheten sin i. Valg av selskapsform kan ha mye å si for inntjening, og ikke minst risiko.

Dette kurset vil berøre ulike problemstillinger man står overfor ved valg av driftsform, og vil fokusere spesielt på deg som driver virksomhet på musikkfeltet, enten alene eller sammen med andre.

Tema som vil bli gjennomgått på kurset er:

  • Innføring i de ulike selskapsformer som er mest aktuelle for musikkartister
  • Ansvar innad og utad for slike selskaper
  • Fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene
  • Enkelte tilgrensende problemstillinger

Tid:         Onsdag 15. april 2013 fra kl 17-20

Sted:      Popsenteret, Trondheimsvn. 2 i Oslo

Pris:       Gratis for medlemmer av GramArt / 200 kr for ikke-medlemmer

Påmelding her.