Utdeling av Prøysenprisene - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Utdeling av Prøysenprisene

Det er NOPA og Libris som står bak Prøysenprisene. I år deles de ut under arrangementet Prøysen til by´n.
Alf Prøysen med familie. Rigmor Dahl Delphin [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Alf Prøysen med familie. Rigmor Dahl Delphin [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
  • til

Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. NOPA og Libris har siden 1996 stått for utdeling og finansiering av prisene. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave. Prisen kan også tildeles grupper eller institusjoner. Juryen består av fire personer oppnevnt av NOPA og Libris. Hver pris består av en statuett og kr 25.000.

Les mer.