TONO-stipendet - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

TONO-stipendet

Søknadsperioden for TONO-stipendet og Unge Talenter er i 2024 fra onsdag 6. mars kl. 10.00 til tirsdag 16. april kl. 15:00.
  • Tirsdag 16. april 2024

TONO-medlemmer kan søke TONO-stipendet og stipendet for Unge Talenter. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig TONO-avregning de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

Ytterligere informasjon, søknadskriterier og fremgangsmåte for å søke finner du her.