Talent Norge - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Talent Norge

Fra invitasjonen: "Talent Norge AS ble stiftet 21. januar i år og fikk 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Etter snart åtte måneder er vi klare til å presentere våre satsinger så langt i 2015." Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.
  • Onsdag 16. september 2015