”Synke eller ikke synke” - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

”Synke eller ikke synke”

Et seminar i regi av FONO og Musikkforleggerne. Om synkronisering av norsk musikk i film, tv og reklame. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • til

Program:
17.00 – Registrering og lett bespisning

17.20 – Larry Bringsjord fra FONO og Leif Dramstad fra Musikkforleggerne ønsker velkommen og introduserer Espen Beranek Holm som programleder

17.30 – Hva er synk?
Philip Kruse orienterer om synkronisering og opphavsrett.

17.55 – Hva er TONO og NCBs rolle?
Willy Martinsen og Stig Sætre fra TONO, Gina Rosland Eide fra NCB.

18.15 – Kort pause
18.30 – Hvordan er reklamemarkedet og kan norsk musikk spille en rolle?

Øystein Halvorsen fra Try Reklamebyrå forteller om sine erfaringer 18.55 – Norsk musikk i film og tv.

Aage Aaberge fra Nordisk Film orienter om bruk av norsk musikk 19.20 – Pause
19.40 – Kulturelt innslag ved Lars Martin Myhre
20.00 – On-line klarering av musikk.

Jan Paulsen fra Enkel Klarering demonsterer portalen www.enkelklarering.no 20.40 – Slutt