Spilleromkonferansen - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Spilleromkonferansen

Konsertkonferanse om klimatilpasning av kulturlivet, torsdag 30. mai på Kulturhuset i Oslo.
2banner_Spilleromkonferansen
  • til

De siste årene har kulturlivet fått smake på det nye klimaet. Ekstremnedbør, flommer, skred og skogbranner har i økende grad blitt en trussel for gjennomføring av arrangementer. Samtidig fører globale endringer, krig, politiske strømninger og dyrtid til at også det kulturpolitiske klimaet endrer seg, og både ytringsfrihet og demokrati er stadig oftere truet.

Hvordan kan kunstnere, arrangører og publikum tilpasse seg denne nye virkeligheten? Hva er kunstens spillerom, og kan feltet, i samarbeid med andre sektorer, legge bedre til rette for et sterkt, rikt og tilgjengelig kulturliv i fremtiden? Kan vi bruke effektene av klimakrisen som motivasjon til et raskere grønt skifte, både i det indre i det ytre?

Gjennom samtaler, faglige utspill og musikalske innspill, skal kjente og aktuelle navn fra kulturen og andre sektorer forsøke å svare på spørsmålene, løfte vårt kunnskapsnivå og inspirere til et innovativt og bærekraftig kulturfelt, også i fremtiden.

Med: Artister Daniela Reyes og Hilma Nikolaisen, komponist og perkusjonist Luis Fernando Amaya, cellist Wei Ting Zeng (NMH), forsker Bjørn Samset, skuespiller Ane Dahl Torp, alpinist Maria Tviberg, NHO-direktør og styreleder i Khio Idar Kreutzer, statssekretær Even Aleksander Hagen, bærekraftsansvarlig v/ Øyafestivalen Mia Frogner, Virke, forfatter Linn Stalsberg samt initiativtakere og artister Marte Wulff og Einar Flaa.

Program og påmelding her


Konferansen arrangeres i samarbeid med Creo, Virke, NOPA, GramArt og Øyafestivalen, og ledes av Marte Wulff og Einar Flaa.

PROGRAM

17:30: Åpning med musikk og introduksjon til kveldens tema – v/Marte Wulff og Einar Flaa

17:45: Veien forbi klimakrisen: Utslippskutt, tilpasning – og historiefortelling v/Bjørn H. Samset

18:15: Samfunnsengasjement og å bruke sin stemme: Marte Wulff i samtale med skuespiller Ane Dahl Torp og alpinist Maria Tviberg 

18:50: Musikalsk innslag v/Daniela Reyes 

19:00: Pause – Baren er åpen

19:15: Musikalsk innlegg v/komponist og perkusjonist Luis Fernando Amaya og cellist Wei Ting Zeng – begge studenter fra NMH: Comentarios inaudibles for cello and transducer.

19:25: Oppspill og panelsamtale: Trenger kulturlivet en egen klimatilpasningsstrategi? Hvis ja: Hvordan går vi frem? Hvem skal utforme den, og hva må den inneholde?

Med: Deltakende moderator, forfatter Linn Stalsberg, næringslivsleder og styremedlem i Khio Idar Kreutzer, statssekretær Even Aleksander Hagen, bærekraftsansvarlig for Øyafestivalen Mia Frogner, Virke og artist og miljøbyråkrat Einar Flaa.

20:25: Avrunding og minikonsert med Hilma Nikolaisen

Spilleromfesten 

Vel møtt!