• EN
  • Kalender 11

Søknadsfrist produsent / prosjektmedarbeider Stiftelsen Veslefrikk

Stiftelsen Veslefrikk utlyser et engasjement som produsent/prosjektmedarbeider i 50% stilling fra 18/1-18/6 2016, med mulighet for forlengelse.

  • Tirsdag 15. desember 2015