Øremerkede musikkmidler til barn og ungdom i 2017 - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Øremerkede musikkmidler til barn og ungdom i 2017

Det øremerkes inntil 2,5 millioner kroner til en særskilt satsing på barn og unge innen musikkordningene andre musikktiltak, arrangørstøtte og bestillingsverk og produksjonsstøtte. Øremerkingen gjelder kun for søknadsfristen 2. desember 2016.
  • Fredag 2. desember 2016