NRK-ARKIV FORDELING, INFORMASJON OG SAMARBEIDSMØTE 5. OKTOBER - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

NRK-ARKIV FORDELING, INFORMASJON OG SAMARBEIDSMØTE 5. OKTOBER

NORWACO inviterer til informasjonsutveksling og samarbeid, slik at fordelingen ut til rettighets­haverne blir best mulig. Administrativ leder Tine Tangestuen og Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.
  • Mandag 5. oktober 2015

PROGRAM FOR MØTET

Informasjon fra administrasjonen
1. Rapportene fra NRK for 2014, presentasjon v/Frants
2. Fordelingsinstruks vedtatt av styret, kort gjennomgang v/Elin
3. Individuelle krav fra ikke-organiserte rettighetshavere og ev behov for samråd v/Ingelin

Informasjonsutveksling og diskusjon (i grupper hvis ønskelig)
4. Har medlemsorganisasjonene selv pt utdypende rettighetshaverinformasjon om de relevante NRK-programmene?
5. Hvordan kan rapportene fra NRK ev suppleres med ytterligere informasjon? Skal hver organisasjon ev gjøre dette selv, eller er det relevant med samarbeid?