Norsk på norsk - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Norsk på norsk

Uforpliktende idédugnad hos NRK for å se på muligheter for eventer og samarbeid på tvers av miljøer. Styreleder Ingrid Kindem deltar fra NOPA.
  • til