Norsk kulturfond - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Norsk kulturfond

  • Tirsdag 2. juni 2015
  • Onsdag 2. september 2015

Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig.

Oversikt over de forskjellige støtteordningene og søknadsskjemaer finner du her