Normkritiske perspektiver med Balansekunst - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Normkritiske perspektiver med Balansekunst

For å skape rom for mangfold, må vi identifisere barrierer som kan hindre enkelte i å delta. En måte å tilnærme seg denne tematikken er ved bruk av normkritisk eller normbevisst metode.
Eivind Breilid
Foto: Sara Abraham
  • til

Her er vi opptatt av å undersøke hvilke normer som former samfunnet og måter vi tenker på: Hva oppfattes som normalt og unormalt, og hvorfor er det sånn? Foredraget tar utgangspunkt i musikkfeltet.

Personer med identiteter som blir stemplet som unormale eller annerledes er mer sårbare for diskriminering og utenforskap, både i kulturlivet og i samfunnet for øvrig. Derfor er vi nødt til å identifisere og utfordre normer.

Kursholder er Eivind Breilid som jobber som formidler hos Balansekunst. Eivind er utdannet antropolog, og er i tillegg lektor i nordisk og historie.

Foredraget vil vare i 45 minutter med tid til spørsmål og diskusjon i etterkant. Underveis i foredraget til det være mulig å sende inn spørsmål direkte i livestreamingen.

Foredraget ser du via Facebookeventet!

———————–

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom ulike organisasjoner som jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet. Organisasjonen ble opprettet i 2009 for å fremme likestillingsarbeid på musikkfeltet, og har senere utvidet sitt virkeområde til også å gjelde andre deler av kulturlivet og flere ulike diskrimineringsgrunnlag.