NOPAs prosjekttilskudd - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

NOPAs prosjekttilskudd

Årlig gir NOPA tilskudd til ulike tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken til gode. Målet er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk.
  • Onsdag 15. mars 2023
  • Søndag 15. oktober 2023

Det kan være bokutgivelser, formidlingsprosjekter, kulturhistoriske prosjekter eller skapende prosjekter som låtskriverworkshops, skrivekurs for sangtekstforfattere m.m. Søknader behandles av NOPAs styre, som selv også kan initiere prosjekter og tiltak innenfor denne rammen.

  • Tildeling gjøres til tiltak som fremmer populærmusikken
  • Tildeling gjøres ikke for å realisere prosjekter av personlig art (f.eks. innspilling, turné, promotering osv.), eller til prosjekter som omfattes av NOPAs øvrige tilskuddsordninger.
  • Det må søkes om et konkret beløp og budsjett må vedlegges søknaden

SØKNADSSKJEMA HER